CS

Všeobecné obchodní podmínky

Zde naleznete naše všeobecné obchodní podmínky

Společnost Ciret s.r.o. je členem skupiny Storch-Ciret Group a v rámci této skupiny zodpovídá za distribuci značkového malířského nářadí STORCH, COLOR EXPERT a ROTA, KANA, Masq a Prep (RKMP) v České republice.

Ciret s.r.o. ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele je výhradním distributorem pro Českou republiku. Výrobcem námi dodávaného zboží (pokud není uvedeno jinak) jsou společnosti: Ciret GmbH, Wuppertal, Německo; STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH, Wuppertal, Německo; FIA ProTeam s r.o., Pelhřimov, ČR.

Minimální hodnota objednávky je 500,- Kč bez DPH.

V případě objednání zboží v minimální hodnotě 2.000,- Kč bez DPH (po uplatnění případné slevy) je doprava zboží na území ČR zdarma. Při objednávkách nedosahujících 2.000,- Kč bez DPH účtujeme paušál přepravného ve výši 200,- Kč.

Při objednávání je nutné dodržovat násobky základního balení uvedeného v aktuálním ceníku, katalogu.

V případě nedodržení základního balení si vyhrazujeme právo upravit dodávané množství nebo nesprávně objednané zboží nedodat. Sortiment uvedený v našem katalogu dodáváme z centrálního skladu v Pelhřimově, ČR. Pro zboží z tohoto katalogu je dodací lhůta 72 hodin a pro ostatní zboží do 5 pracovních dnů od doručení objednávky.

Způsob platby:

Platbu vyžadujeme předem nebo v hotovosti při dodání zboží, pokud nebude dohodnuto jinak, např. s naším obchodním zástupcem. Při objednávce u nového zákazníka požadujeme úhradu předem v plné výši. Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším vlastnictvím.

Záruční doby a zodpovědnost za vady zboží se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Množstevní reklamace oznamte bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 pracovních dní od dodání zboží, příslušnému obchodnímu zástupci, popř. na centrálu společnosti (K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov, fax: +420 565 327 581). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vady funkčnosti zboží oznamte písemně bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění s přesným popisem vady, resp. poruchy. Při jakékoliv reklamaci je nutné, aby kupující uvedl přesnou identifikaci zboží (objednací číslo), číslo dokladu o zakoupení (číslo faktury), datum zakoupení, množství a jednotkovou cenu vadného zboží.

Prokazatelně chybějící zboží v zásilce bude po dohodě dobropisováno nebo dodatečně dodáno. Vady funkčnosti zboží budou odstraněné opravou nebo výměnou vadného zboží. Záruční a pozáruční opravy strojů a zařízení zajišťuje firemní technik po dohodě v našem servisním středisku nebo u zákazníka, resp. v místě, kde je stroj umístěn.

Uvedené dodací a platební podmínky platí pro Českou republiku. O exportních podmínkách se prosím předem informujte. Technické a barevné změny výrobků jsou vyhrazené.

Sídlo společnosti:

Ciret s.r.o.
K Silu 2487,393 01 Pelhřimov
tel.: +420 565 327 582, fax: +420 565 327 581
e-mail: info@ciret.cz, www.ciret.cz
IČO: 48536709 DIČ: CZ48536709
Společnost je zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v ČB, oddíl C, vložka č. 5992

Kontaktujte nás

Máte zájem o naši techniku STORCH?

Můžete nás kontaktovat!
Telefon: +420 565 327 582
E-mail: info@ciret.cz

Kontakt na naše obchodní zástupce a techniky
Naši obchodní zástupci a technici STORCH jsou Vám k dispozici. Níže naleznete kontaktní formulář, přes který nás můžete přímo kontaktovat.