CS

Recyklace elektrozařízení

Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. ledna 2021 plníme svou povinnost jako výrobce elektrozařízení (resp. dovozce, který uvádí tyto výrobky na trh v ČR) upravenou zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. 

ASEKOL

Tuto povinnost spojenou s rozšířenou odpovědností výrobce týkající se elektroodpadu zajišťujeme prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, IČO: 27373231.

Kolektivní systém ASEKOL má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče námi uváděné na trh. Při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení v celé České republice. Kromě samotného sběru zajišťuje také následné zpracování všech skupin elektrospotřebičů. Více informací o systému ASEKOL a kompletní seznam sběrných míst najdete na webu www.asekol.cz

  ECOBAT

  Společnost Ciret s.r.o. zajišťuje také plnění své povinnosti zpětného odběru baterií nebo akumulátorů prostřednictvím společnosti ECOBAT s.r.o (se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, IČO: 26725967 DIČ: CZ26725967), se kterou má podepsanou smlouvu o kolektivním plnění.

  ECOBAT s.r.o. je neziskově hospodařící organizace, zajišťující zpětný odběr a recyklaci odpadních baterií a akumulátorů v České republice.


  A proč recyklovat vysloužilá elektrozařízení?

  Recyklovat elektrozařízení se vyplatí, protože:

  • šetříme přírodní zdroje
  • chráníme životní prostředí
  • snižujeme množství skládkovaného odpadu
  • zvyšujeme opětovné materiálové využití pomocí moderních technologií
  • se jedná o základní princip cirkulární ekonomiky

  Věříme, že zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením pomáháme našemu životnímu prostředí a chráníme tak zdraví naší přírody nejen pro nás, ale hlavně pro další generace.

  Kontaktujte nás

  Máte zájem o naši techniku STORCH?

  Můžete nás kontaktovat!
  Telefon: +420 565 327 582
  E-mail: info@ciret.cz

  Kontakt na naše obchodní zástupce a techniky
  Naši obchodní zástupci a technici STORCH jsou Vám k dispozici. Níže naleznete kontaktní formulář, přes který nás můžete přímo kontaktovat.