CS

Recyklace elektrospotřebičů

kontejner_trideni.jpg

Vážení obchodní partneři, milí zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. ledna 2021 plníme svou povinnost jako výrobce elektrozařízení (resp. dovozce, který uvádí tyto výrobky na trh v ČR) upravenou zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. 

Tuto povinnost spojenou s rozšířenou odpovědností výrobce týkající se elektroodpadu zajišťujeme prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, IČO: 27373231.

Kolektivní systém ASEKOL má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče námi uváděné na trh. 

Věříme, že zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením pomáháme našemu životnímu prostředí a chráníme tak zdraví naší přírody nejen pro nás, ale hlavně pro další generace.


Certifikát v podobě souboru pdf je k nahlédnutí zde

Kontaktujte nás

Máte zájem o naši techniku STORCH?

Můžete nás kontaktovat!
Telefon: +420 565 327 582
E-mail: info@ciret.cz

Kontakt na naše obchodní zástupce a techniky
Naši obchodní zástupci a technici STORCH jsou Vám k dispozici. Níže naleznete kontaktní formulář, přes který nás můžete přímo kontaktovat.